MCCB COMPACT NSX<630A

MCCB COMPACT NSX<630A

Compact NSX Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A, truyền thông dễ dàng

Hiển thị 1–28 của 108 kết quả

MCCB Schneider Compact 630H LV432896

21,047,950 42,095,900
(0)

MCCB Schneider Compact 400H LV432696

14,070,100 28,140,200
(0)

MCCB Schneider Compact 250H LV431680

9,423,150 18,846,300
(0)

MCCB Schneider Compact 250H LV431681

9,423,150 18,846,300
(0)

MCCB Schneider Compact 160H LV430680

6,292,550 12,585,100
(0)

MCCB Schneider Compact 160H LV430681

5,517,050 11,034,100
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429680

4,169,000 8,338,000
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429681

4,169,000 8,338,000
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429682

3,918,200 7,836,400
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429683

3,918,200 7,836,400
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429684

3,918,200 7,836,400
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429685

4,383,440 7,758,300
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429686

3,918,200 7,836,400
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429687

3,918,200 7,836,400
(0)

MCCB Schneider Compact 630H LV432895

15,722,850 31,445,700
(0)

MCCB Schneider Compact 400H LV432695

11,617,650 23,235,300
(0)

MCCB Schneider Compact 250H LV431670

6,517,500 13,035,000
(0)

MCCB Schneider Compact 250H LV431671

6,517,500 13,035,000
(0)

MCCB Schneider Compact 160H LV430670

5,000,050 10,000,100
(0)

MCCB Schneider Compact 160H LV430671

4,117,850 8,235,700
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429670

2,899,600 5,799,200
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429671

2,899,600 5,799,200
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429672

2,784,100 5,568,200
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429673

2,784,100 5,568,200
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429674

2,784,100 5,568,200
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429675

2,784,100 5,568,200
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429676

2,784,100 5,568,200
(0)

MCCB Schneider Compact 100H LV429677

2,784,100 5,568,200
(0)