TIMER SWITCH - IH/IHP, IC - ARGUS CDM

TIMER SWITCH - IH/IHP, IC - ARGUS CDM

Cầu chì cách ly STI:

  • Bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
  • Được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp.
  • Được dùng với các ống chì loại aM, gG (gl-GL).
  • Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947.3.

Bộ đóng ngắt hẹn giờ:

  • IH bộ đóng ngắt hẹn giờ bằng cơ khí.
  • IHP bộ đóng ngắt hẹn giờ bằng kỹ thuật số.

IC cảm biến ánh sáng:

  • Công tắc cảm biến ánh sáng tiếp điểm khi độ sáng giảm và xuống thấp hơn ngưỡng chọn. Và mở tiếp điểm khi độ sáng tăng và vượt qua ngưỡng chọn.

Hiển thị tất cả 20 kết quả