Acti 9 - RCCB & RCBO

Acti 9 - RCCB & RCBO

Cầu dao chống dòng rò (RCCB):

  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008.
  • Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO):

  • Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009.

Hiển thị 1–28 của 41 kết quả

RCBO iDPN N A9D41632 300mA 32A

1,352,120 2,414,500
(0)

RCBO iDPN N A9D41625 300mA 25A

1,352,120 2,414,500
(0)

RCBO iDPN N A9D41620 300mA 20A

1,352,120 2,414,500
(0)

RCBO iDPN N A9D41616 300mA 16A

1,241,860 2,217,600
(0)

RCBO iDPN N A9D41610 300mA 10A

1,241,860 2,217,600
(0)

RCBO iDPN N A9D41606 300mA 6A

1,241,860 2,217,600
(0)

RCBO iDPN N A9D31640 30mA 40A

1,256,640 2,244,000
(0)

RCBO iDPN N A9D31632 30mA 32A

1,256,640 2,244,000
(0)

RCBO iDPN N A9D31625 30mA 25A

1,256,640 2,244,000
(0)

RCBO iDPN N A9D31620 30mA 20A

1,144,530 2,043,800
(0)

RCBO iDPN N A9D31616 30mA 16A

1,144,530 2,043,800
(0)

RCBO iDPN N A9D31610 30mA 10A

1,144,530 2,043,800
(0)

RCBO iDPN N A9D31606 30mA 6A

1,144,530 2,043,800
(0)

iID RCCB 4P A9R74463 300mA 63A

1,713,100 3,059,100
(0)

iID RCCB 4P A9R74440 300mA 40A

1,408,790 2,515,700
(0)

iID RCCB 4P A9R12463 100mA 63A

1,960,730 3,501,300
(0)

iID RCCB 4P A9R12440 100mA 40A

1,281,900 2,289,100
(0)

iID RCCB 4P A9R71463 30mA 63A

2,449,220 4,373,600
(0)

iID RCCB 4P A9R71440 30mA 40A

1,440,210 2,571,800
(0)

iID RCCB 2P A9R14291 300mA 100A

1,763,610 3,149,300
(0)

iID RCCB 2P A9R74263 300mA 63A

1,072,460 1,915,100
(0)

iID RCCB 2P A9R74240 300mA 40A

1,028,100 1,835,900
(0)

iID RCCB 2P A9R74225 300mA 25A

938,780 1,676,400
(0)

iID RCCB 2P A9R12291 100mA 100A

2,017,400 3,602,500
(0)

iID RCCB 2P A9R12263 100mA 63A

1,224,610 2,186,800
(0)

iID RCCB 2P A9R12240 100mA 40A

932,620 1,665,400
(0)

iID RCCB 2P A9R11291 30mA 100A

2,518,820 4,497,900
(0)