Chia sẻ:

Một số dòng Rơle điểu khiển Shneider

Rơle xung Schneider A9E16069 – Rơle xung có thời gian trễ

Mã sản phẩm: A9E16069

Thời gian điều chỉnh: 0.1s – 100h

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung

Có thể thao tác đóng cắt trực tiếp bằng tay từ mặt trước thiết

Chỉ thị vị trí on-off bằng cần gạt

Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: 5 lần/phút

Điện áp cuộn dây 230/240 VAC họăc 110VDC (các điện áp khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)

Giá: 2 026 000,00 ₫

Rơle xung Schneider A9E16069 - Rơle xung có thời gian trễ

Rơle xung Schneider A9E16068 – Rơle xung có thời gian trễ

Mã sản phẩm: A9E16068

Thời gian điều chỉnh: 0.1s – 100h

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung

Có thể thao tác đóng cắt trực tiếp bằng tay từ mặt trước thiết

Chỉ thị vị trí on-off bằng cần gạt

Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: 5 lần/phút

Điện áp cuộn dây 230/240 VAC họăc 110VDC (các điện áp khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)

Giá: 1 945 000,00 ₫

Rơle xung Schneider A9E16068 - Rơle xung có thời gian trễ

Rơle xung Schneider A9E16065 – Rơle xung có thời gian trễ

Mã sản phẩm: A9E16065

Thời gian điều chỉnh: 0.1s – 100h

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung

Có thể thao tác đóng cắt trực tiếp bằng tay từ mặt trước thiết

Chỉ thị vị trí on-off bằng cần gạt

Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: 5 lần/phút

Điện áp cuộn dây 230/240 VAC họăc 110VDC (các điện áp khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)

Giá: 1 621 000,00 ₫

Rơle xung Schneider A9E16065 - Rơle xung có thời gian trễ

Rơle xung Schneider A9C32811

Mã sản phẩm: A9C32811

Số cực: 1P

Dòng điện: 16A

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung

Có thể thao tác đóng cắt trực tiếp bằng tay từ mặt trước thiết bị

Chỉ thị vị trí on-off bằng cần gạt

Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: 5 lần/phút

Điện áp cuộn dây 230/240 VAC họăc 110VDC (các điện áp khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)

Giá: 724 000,00 ₫

Rơle xung Schneider A9C32811

Rơle xung Schneider A9C33811

Mã sản phẩm: A9C33811

Số cực: 1P

Dòng điện: 16A

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung

Có thể thao tác đóng cắt trực tiếp bằng tay từ mặt trước thiết bị

Chỉ thị vị trí on-off bằng cần gạt

Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: 5 lần/phút

Điện áp cuộn dây 230/240 VAC họăc 110VDC (các điện áp khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)

Giá: 995 000,00 ₫

Rơle xung Schneider A9C33811

Rơle xung Schneider A9C32836

Mã sản phẩm: A9C32836

Số cực: 1P

Dòng điện: 32A

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung

Có thể thao tác đóng cắt trực tiếp bằng tay từ mặt trước thiết bị

Chỉ thị vị trí on-off bằng cần gạt

Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: 5 lần/phút

Điện áp cuộn dây 230/240 VAC họăc 110VDC (các điện áp khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)

Giá: 724 000,00 ₫

Rơle xung Schneider A9C32836

Rơle xung Schneider A9C32816

Rơle xung Schneider A9C30815

Rơle xung Schneider A9C30812

Thảm khảo thêm nhiều sản phẩm Rơle điều khiển Schneider khác tại đây