Chia sẻ:

Kinh doanh mua bán các loại RCBO Schneider. Sản phẩm đa dạng giá cả hợp lý. 

Chất lượng sản phẩm đảm bảm, bảo hành theo tiêu chuẩn, chiếc khấu cao.

Cá nhân đại lý hay công ty nào có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi. Ngoài những sản phẩm dưới đây chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm RCBO Schneider khác nhau.

RCBO iDPN N A9D31606 30mA 6A

Schneider Electric Acti 9 RCBO iDPN N 1P+N, 6kA, 30mA

Mã sản phẩm: A9D31606

Dòng điện: 6A

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Giá: 1 647 000,00 ₫

RCBO iDPN N A9D31606 30mA 6A

RCBO iDPN N A9D31610 30mA 10A

Schneider Electric Acti 9 RCBO iDPN N 1P+N, 6kA, 30mA

Mã sản phẩm: A9D31610

Dòng điện: 10A

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Giá: 1 583 000,00 ₫

RCBO iDPN N A9D31610 30mA 10A

RCBO iDPN N A9D31616 30mA 16A

Mã sản phẩm: A9D31616

Dòng điện: 16A

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Giá: 1 583 000,00 ₫

RCBO iDPN N A9D31616 30mA 16A

RCBO iDPN N A9D31620 30mA 20A

Mã sản phẩm: A9D31620

Dòng điện: 20A

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Giá: 1 681 000,00 ₫

RCBO iDPN N A9D31620 30mA 20A
RCBO iDPN N A9D31625 30mA 25A

Mã sản phẩm: A9D31625

Dòng điện: 25A

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Giá: 1 829 000,00 ₫

RCBO iDPN N A9D31625 30mA 25A
RCBO iDPN N A9D31632 30mA 32A

Mã sản phẩm: A9D31632

Dòng điện: 32A

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Giá: 1 829 000,00 ₫

RCBO iDPN N A9D31632 30mA 32A
RCBO iDPN N A9D31640 30mA 40A
RCBO iDPN N A9D41606 300mA 6A
Acti 9 iIDK 2P A9R75225 300mA 25A
Acti 9 iIDK 2P A9R75240 300mA 40A

 

Và nhiều sản phẩm RCBO Schneider khác tham khảo tại đây