Chia sẻ:

Một số dòng sản phẩm máy cắt không khí Schneider

Máy cắt không khí ACB Schneider NT16H24D2

Máy cắt không khí ACB Masterpact NT630/1600, loại H2, 4P, 50kA, 440VAC

Mã sản phẩm: NT16H24D2

Dòng điện: 1600A, drawout

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 

Giá: 187 925 000,00 ₫

Máy cắt chân không ACB Schneider NT12H24D2

Máy cắt không khí ACB Schneider NT12H24D2

Máy cắt không khí ACB Masterpact NT630/1600, loại H2, 4P, 50kA, 440VAC

Mã sản phẩm: NT12H24D2

Dòng điện: 1250A, drawout

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 159 647 000,00 ₫

Máy cắt chân không ACB Schneider NT12H24D2

Máy cắt không khí ACB Schneider NT10H24D2

Máy cắt không khí ACB Masterpact NT630/1600, loại H2, 4P, 50kA, 440VAC

Mã sản phẩm: NT10H24D2

Dòng điện: 1000A, drawout

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 143 797 000,00 ₫

Máy cắt chân không ACB Schneider NT12H24D2

Máy cắt không khí ACB Schneider NT08H24D2

Máy cắt chân không ACB Masterpact NT630/1600, loại H2, 4P, 50kA, 440VAC

Mã sản phẩm: NT08H24D2

Dòng điện: 800A, drawout

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 136 360 000,00 ₫
Máy cắt chân không ACB Schneider NT12H24D2

Máy cắt chân không ACB Schneider NT16H14D2

Máy cắt chân không ACB Masterpact NT630/1600, loại H1 4P, 42kA, 440VAC

Mã sản phẩm: NT16H14D2

Dòng điện: 1600A, drawout

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 182 955 000,00 ₫
Máy cắt chân không ACB Schneider NT16H14D2


Máy cắt không khí ACB Schneider NT06H24D2

Máy cắt chân không ACB Masterpact NT630/1600, loại H2, 4P, 50kA, 440VAC

Mã sản phẩm: NT06H24D2

Dòng điện: 630A, drawout

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 128 339 000,00 ₫
Máy cắt chân không ACB Schneider NT06H24D2

 

Bạn có thể tham khảo một số loại máy cắt không khí Schneider khác tại đây.