Chia sẻ:

Khởi động từ TeSys E có được từ 3 loại Rơ le điều khiển, với 4 công tắc Mở và Đóng thông thường, kích cỡ công tắc từ 6A – 300A, 2.2 kW to 160 kW (AC3/400 V), rộng từ 45 mm (6 A) đến 213 mm (300 A), 3 cực, điều khiển AC, tiêu chuẩn IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

 

TeSys E 3P Contactor

Mã sản phẩm: LC1E0601●●

Công suất                             : 2.2 kW

Dòng định mức                      : 6 A

Tiếp điểm thường mở (NO)     : –

Tiếp điểm thường đóng (NC)   : 1

Điện áp cuộn hút                    : 24 VAC – 50 Hz/60Hz