Chia sẻ:

Khởi động từ Schneider

Khởi động từ là một loại thiết bị điện dùng để điều khiển từ xa việc đóng/cắt ,đảo chiều và bảo vệ quá tải (nếu có mắc thêm rờ le nhiệt) cho các động cơ ba pha rô to lồng sóc hoặc đóng/cắt mạch điện

•Khởi động từ khi có một công tắc tơ gọi là khởi động từ đơn thường dùng để điều khiển đóng cắt động cơ điện
•Khởi động từ có hai công tắc tơ gọi là khởi động từ kép thường dùng để khởi động đảo chiều động cơ điện. Muốn khởi động từ bảo vệ được ngắn mạch phải mác thêm cầu chì
•Khởi động từ có hai loại là khởi động từ xoay chiều (AC contactor) và khởi động từ một chiều (DC contactor)

Một số sản phẩm khởi động từ Schneider

Khởi động từ 4 cực: 

Khởi động từ 4 cực loại D LC1D188

Khởi động từ 4 cực loại D với cuộn dây điều khiển loại DC

Mã sản phẩm: LC1D188

Rated operational current in AC-1: 380V – 400V

Dòng điện: 32 A

Số cực: 2 N/O, 2 N/C

Tiếp điểm phụ: 1 N/O, 1 N/C

Giá: 2 414 000,00 ₫

Khởi động từ 4 cực loại D LC1D188●●

Khởi động từ 4 cực loại D LC1DT80A

Khởi động từ 4 cực loại D với cuộn dây điều khiển loại DC

Mã sản phẩm: LC1DT80A

Rated operational current in AC-1: 380V – 400V

Dòng điện: 80 A

Số cực: 4 N/O

Tiếp điểm phụ: —

Giá: 8 449 000,00 ₫

Khởi động từ 4 cực loại D LC1DT80A●●

Khởi động từ loại D: 

Khởi động từ loại D LC1D18

Khởi động từ loại D với cuộn dây điều khiển loại DC

Mã sản phẩm: LC1D18

Công suất: 7.5 kW

Dòng điện: 18 A

Tiếp điểm phụ: 1 N/O, 1 N/C

Giá: 1 107 000,00 ₫

Khởi động từ loại D LC1D18●●

Khởi động từ loại D LC1D09

Khởi động từ loại D với cuộn dây điều khiển loại DC

Mã sản phẩm: LC1D09

Công suất: 4 kW

Dòng điện: 9 A

Tiếp điểm phụ: 1 N/O, 1 N/C

Giá: 692 000,00 ₫

Khởi động từ loại D LC1D09●●

Khởi động từ loại K:

Khởi động từ loại K LP1K0901

Khởi động từ loại K, điện áp điều khiển DC

Mã sản phẩm: LP1K0901

AC1: 20 AMPS

AC3 – 380 V, 4 kW, 5.5 HP, 9 AMPS

Tiếp điểm phụ: 1 N/C

Giá: 676 000,00 ₫

Khởi động từ loại K LC1K0610●●

Khởi động từ loại K LC1K0610

Khởi động từ loại K, điện áp điều khiển AC

Mã sản phẩm: LC1K0610

220 V: 1.5 kW

AC3 – 440 V, 3 kW, 6 AMPS

Tiếp điểm phụ: 1 N/O

Giá: 338 000,00 ₫

Khởi động từ loại K LC1K0610●●

Khởi động từ loại K LC1K1210

Khởi động từ loại K, điện áp điều khiển AC

Mã sản phẩm: LC1K1210

220 V: 3 kW

AC3 – 440 V, 5.5 kW, 12 AMPS

Tiếp điểm phụ: 1 N/O

Giá: 423 000,00 ₫

Khởi động từ loại K LC1K1210●●


Một số sản phẩm Khởi động từ Schneider khác, tham khảo thêm tại đây