Chia sẻ:

Interpact INS Schneider 31337 

Interpact INS1600 Schneider cầu dao chuyển đổi nguồn 40 -1600A, đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chức năng cách ly, nhiều dạng tay nắm xoay tự chọn (ở mặt trước, mặt hông và loại kéo dài

Mã sản phẩm: 31337

Số cực: 4P

Dòng định mức: 1600A

Đóng và ngắt mạch khi đang mang tải

Chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chức năng cách ly

Nhiều dạng tay nắm xoay tự chọn (ở mặt trước, mặt hông và loại kéo dài)

Module hoá

Tham khảo them sản phẩm khác tại đây:

http://thietbidiencongnghiep.com.vn/95-interpact-ins