Chia sẻ:

Một số thiết bị EasyPact Schneider

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3063

Mã sản phẩm: EZCV250H3063

Dòng điện: 63A

MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA

Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ

63 – 250A loại cố định

Dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A

Easypact EZCV tích hợp các chức năng bảo vệ trong cùng một module:

+ Quá tải
+ Ngắn mạch
+ Chống dòng rò

Giá: 8 625 000,00 ₫

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3063

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3125

Mã sản phẩm: EZCV250H3125

Dòng điện: 125A

MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA

Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ

63 – 250A loại cố định

Dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A

Easypact EZCV tích hợp các chức năng bảo vệ trong cùng một module:

+ Quá tải
+ Ngắn mạch
+ Chống dòng rò

Giá: 10 037 000,00 ₫

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3125

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3150

Mã sản phẩm: EZCV250H3150

Dòng điện: 150A

MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA

Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ

63 – 250A loại cố định

Dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A

Easypact EZCV tích hợp các chức năng bảo vệ trong cùng một module:

+ Quá tải
+ Ngắn mạch
+ Chống dòng rò

Giá: 11 919 000,00 ₫

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3150

EasyPact EZCV 250 EZCV250H3175

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4063

EasyPact EZCV 250 EZCV250H4175

EasyPact EZC 400 EZC400N3250

EasyPact EZC 400 EZC400N3300

Bạn có thể tham khảo một số loại EasyPact Schneider khác tại đây.