Chia sẻ:

Kinh doanh nhiều mặt hàng sản phẩm bộ khởi động động cơ Schneider gồm

Phụ kiện cho TeSys E nhiều loại khác nhau mực giá đa dạng tham khảo chi tiết tại đây

Khởi động từ TeSys U tham khảo thêm sản phẩm này tại đậy

CB 3 cực tham khảo sản phậm tại đây

Tiếp điểm phụ cho CB GV2 ( phụ kiện cho CB từ nhiệt) tham khảo sản phẩm tại đây

TeSyS GV3 – phụ kiện kết nối cho GV3 tham khảo sản phẩm tại đây

TeSyS contactors – khởi động từ tham khảo sản phẩm tại đây

Khởi động từ TeSys loại LC1D tham khảo sản phậm tại đây

TeSys phụ kiện cho LC1D tham khảo sản phẩm tại đây

TeSys contactor – LC1F ( khởi động từ LC1F ) tham khảo sản phậm tại đây

K & Range Contactor ( relay nhiệt cho khởi động từ loại K ) tham khảo sản phẩm tại đây

Relay nhiệt TeSys loại LRD tham khảo sản phẩm tại đây

TeSys EOCR – LT47 & LR97 ( relay bảo vệ nhiệt điện tử ) tham khảo sản phẩm tại đây

Relay điểu khiển loại K & D tham khảo sản phẩm tại đây

Cầu chì Schneider tham khảo sản phẩm tại đây

Để biết thêm chi tiết về các sẩn phẩm bộ khởi động động cơ vui lòng liên hệ