Chia sẻ:

Biến tần khởi động mềm Schneider

Biến tần Schneider

Biến tần Schneider ATV212WU75N4

3-phase supply voltage 380…480V, Integrated class A filter

Mã sản phẩm: ATV212WU75N4

Công suất động cơ: 7.5 kW, 10 HP

Mức độ bảo vệ: IP55

Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ thống HVAC, 

Giá: 27 386 000,00 ₫

Biến tần Schneider ATV212WU75N4

Biến tần Schneider ATV212WD11N4

3-phase supply voltage 380…480V, Integrated class A filter

Mã sản phẩm: ATV212WD11N4

Công suất động cơ: 11 kW, 15 HP

Mức độ bảo vệ: IP55

Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ thống HVAC, 

Giá: 45 526 000,00 ₫


Biến tần Schneider ATV212WD11N4

Biến tần Schneider ATV212WD15N4

3-phase supply voltage 380…480V, Integrated class A filter

Mã sản phẩm: ATV212WD15N4

Công suất động cơ: 15 kW, 20 HP

Mức độ bảo vệ: IP55

Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ thống HVAC, 

Giá: 50 729 000,00 ₫


Biến tần Schneider ATV212WD15N4

Biến tần Schneider ATV212WD18N4

3-phase supply voltage 380…480V, Integrated class A filter

Mã sản phẩm: ATV212WD18N4

Công suất động cơ: 18.5 kW, 25 HP

Mức độ bảo vệ: IP55

Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ thống HVAC, 

Giá: 65 038 000,00 ₫

Biến tần Schneider ATV212WD18N4

Biến tần Schneider ATV212WD22N4
Biến tần Schneider ATV212WD30N4
Biến tần Schneider ATV212WD37N4
Biến tần Schneider ATV212WD45N4
Biến tần Schneider ATV212WD55N4
Biến tần Schneider ATV212WD75N4
Biến tần Schneider ATV12H018F1

Khởi động mềm Schneider

Khởi động mềm ATS48M12Q

Mã sản phẩm: ATS48M12Q

230 V: 355 kW

400 V: 630 kW

Dòng định mức: 1200 A

Giá: 335 858 000,00 ₫

Khởi động mềm ATS48M12Q

Khởi động mềm ATS48D62Q

Mã sản phẩm: ATS48D62Q

230 V: 15 kW

400 V: 30 kW

Dòng định mức: 62 A

Giá: 28 347 000,00 ₫

Khởi động mềm ATS48D62Q

Khởi động mềm ATS01N232QN

Three-phase 380…415 V – Soft Stop units –  0.75 to 15kW

Mã sản phẩm: ATS01N232QN

Giá: 9 447 000,00 ₫


Khởi động mềm ATS01N232QN

Khởi động mềm ATS22D17Q

Mã sản phẩm: ATS22D17Q

230 V: 4 kW

400 V: 7.5 kW

440 V: 7.5 kW

Dòng định mức: 17 A

Giá: 15 911 000,00 ₫

Khởi động mềm ATS22D17Q


Bạn có thể tham khảo một số loại biến tần khởi động mềm Schneider khác tại đây.