Chia sẻ:

Với nhiều dòng máy cắt chân không ACB Schneider đa dạng

Giá cả phù hợp, chất lượng đảm bảo

Một số sản phẩm tiêu biểu:

ACB Schneider NT08H24F2

Mã sản phẩm: NT08H24F2

Dòng điện: 800A, fixed

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 102 119 000,00 ₫
Máy cắt chân không ACB Schneider NT08H24F2

ACB Schneider NT10H24F2

Mã sản phẩm: NT10H24F2

Dòng điện: 1000A, fixed

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 107 848 000,00 ₫
Máy cắt chân không ACB Schneider NT10H24F2

ACB Schneider NT12H24F2

Mã sản phẩm: NT12H24F2

Dòng điện: 1250A, fixed

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 119 976 000,00 ₫

Máy cắt chân không ACB Schneider NT12H24F2
ACB Schneider NT16H24F2

Mã sản phẩm: NT16H24F2

Dòng điện: 1600A, fixed

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 139 608 000,00 ₫
Máy cắt chân không ACB Schneider NT16H24F2

ACB Schneider NT06H14F2

Mã sản phẩm: NT06H14F2

Dòng điện: 630A, Fixed

Điện áp định mức:660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 90 435 000,00 ₫
Máy cắt chân không ACB Schneider NT06H14F2

ACB Schneider NT08H14F2

Mã sản phẩm: NT08H14F2

Dòng điện: 800A, Fixed

Điện áp định mức: 660V, 50/60Hz

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu

Masterpact NT cơ bản bao gồm:

 • Bộ đấu dây cáp
 • Micrologic 2.0A
 • 4 tiếp điểm báo trạng thái
 • 1 tiếp điểm báo sự cố
 
Giá: 99 983 000,00 ₫


Máy cắt chân không ACB Schneider NT08H14F2

 

Và nhiều sản phẩm ACB Schneider khác tham khảo tại đây